cecil

Foto: Andy Loveridge / TT / NTB Scanpix

Trophy hunting, även kallat troféjakt är en s.k. sport där oftast stora djur skjuts i syftet att vara en trofé för jägaren där huvudet eller någon annan kroppsdel tas med hem till hemlandet. Detta är ett globalt problem då många arter riskerar att utrotas med ett ökat jakttryck, och marknadsvärdet på hotade arter ökar med deras minskade populationer gör inte saken bättre. Idag är lejon utrotningshotade, dels pga att människans exploatering som ger brist på revir och föda och dels på grund av jakten.

Var grundar sig problemet?

Ett underliggande problem som jag vill ta upp är den internationella ojämställdheten på jorden; där västvärlden lever på billiga naturresurser från Afrika som håller befolkningen där i fattigdom och sysslolösa. Det förvärrar alltså problemet med hotade djurarter att hålla Afrika fattigt. När troféjakt på lejon ger större inkomst ser många jakten som en inkomstkälla, då kan byborna skaffa fler barn och ha mat för dagen. Detta löser dock inte problemet långsiktigt när pengarna från ett skjutet lejon inte räcker långt, och därför skjuts fler lejon. Med en ökad befolkning behövs även fler magar att mätta och därför fler jobb – vilket (kan) leda till fler lejon att skjuta &/ mer land att bruka på etc. som hotar lejonens framtid på jorden.

Lösningar?

Som ni läst är det en ond cirkel och är därför jag anser att troféjakt inte räddar Afrika ur fattigdom; den behåller dem i det. Idag har länder och regeringar i Afrika en tuff kamp när den mänskliga befolkningen blir större som tar land där lejon, elefanter etc har sina revir. Till de som anser lejon som ”problemdjur” och måste bort för att ge människor ett bättre liv på landsbygden så är inte det lösningen att skjuta dem. Det är en utvecklad infrastruktur som behövs så att människor inte behöver expandera sina marker eller se lösningen att skjuta ett djur för att ha en inkomst (lagligt eller ej). Det är aldrig ett djurs fel, de lever bara här, och de har gjort det tillsammans med och innan människan i hundra tusentals år. Hur många lejon finns det i världen? Lejonstammen har gått från 450 000 på 40-talet till drygt 25 000 idag, framförallt på grund av människans utbredning, jakt och deras brist på föda.

Flera längder i Afrika försöker hantera situationen och kämpar för att inte fler djur ska bli utrotade. Botswana försöker lösa problemet genom ”Shoot animals with Cameras – not guns!”. Där betalas en summa för att fota djuren i naturreservaten, med syftet att ge arbetstillfällen och göra djur mer värda levande än döda. Zambia provar sig fram för att se hur de kan lösa problemet med tjuvskyttar och troféjägare; för de vill inte att lejon ska dö ut. Kanske ett antal bybor vill det, men det är exakt som i Sverige, vissa bybor vill skjuta av våra djur (vargen) men som vår regering försöker reglera. Om man vill stödja byborna i Afrika så är det infrastrukturen vi ska utveckla och hjälpa till med, och inte åka dit och skjuta utrotningshotade djur för att ”ge dem pengar för dagen”. Det argumentet är endast en ursäkt på ett oansvarigt beteende.

Johanna Löfberg